Nadolig Llawen i Chi Gyd

Brysiwch lawr y grisiau, Sylwch ar bresantau,

Beic mawr coch ac aur, Doli ddel i Mair,

Teulu a pherthnasau A ffrindiau i gyd yn cwrdd,

Mae’r twrci ‘leni’n werth i’w weld,

Eisteddwch wrth y bwrdd.

Nadolig llawen i chi gyd,

I deulu mawr y byd,

Ynghanol swn y dathlu

A oes ‘na le i’r Iesu

Neu ydi’r llety’n llawn o hyd?

Brysiwch at y preseb, Syllwch ar ei wyneb,

Iesu faban Mair, Yn y gwely gwair,

Doethion a bugeiliaid Yn ymgrymu yno ‘nghyd,

Gadwech i ninnau fynd i weld A phlygu wrth ei grud.

Nadolig llawen i chi gyd,

I deulu mawr y byd,

Ynghanol swn y dathlu

A oes ‘na le i’r Iesu

Neu ydi’r llety’n llawn o hyd?